Giới thiệu tổng quan

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN LINKHOUSE

Linkhouse Corporation là một start-up mới nổi, cung cấp ứng dụng giúp môi giới quản lý công việc và tìm kiếm khách hàng tốt nhất. Linkhouse xây dựng nên một cộng đồng môi giới lớn mạnh, làm việc máu lửa, công bằng và tự do cho bạn!
Xem chi tiết

942

Tổng Số Nhân Viên

23

Trụ Sở và Chi Nhánh

96

Tổng Số Dự Án

30

Sàn Liên Kết

LINKHOUSE TỰ HÀO ĐƯỢC ĐỒNG HÀNH

Tin tức nổi bật